เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน/ Sign in

E-mail : *

Password : *

 
 

หากท่านยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศ ยานโดรน กรุณากดที่ปุ่ม "ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน"
Please create your account to get started on your drone registration

 
เพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ภายหลังเทศกาลปีใหม่ กองอากาศยานไร้คนขับ จะปฏิบัติงานนอกสถานที่ (work from home) ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยสามารถติดต่อที่หมายเลข 063-205-8816 ภายในเวลาราชการ
Due to the new COVID-19 variant prevention, the Unmanned Aircraft Division will work from home between 4-14 January 2022. Please contact at 063-205-8816 during officail hours.
 
 

สาธิตการลงทะเบียนออนไลน์

 

 


Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD