เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน/ Sign in

E-mail : *

Password : *

 
 

หากท่านยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน กรุณากดที่ปุ่ม "ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน"
Please create your account to get started on your drone registration

 
 
 

 


Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD